Cultuur | Impact

Advies voor strategische filantropie en cultuur

U overweegt om een deel van uw vermogen aan te wenden voor maatschappelijke doelen. U heeft uw vermogen met hard werken en met eigen inzet verdiend, of misschien is het aan u en uw familie toevertrouwd door een vorige generatie.

U wilt schenken vanuit een emotionele betrokkenheid met een goed doel, of misschien vanuit een heel andere persoonlijke motivatie.Ai??In ieder geval vindt u het belangrijk dat met uw bijdrage het verschil wordt gemaakt. Of u nu geeft aan een researchproject in de gezondheidszorg, aan een ontwikkelingsproject in Afrika of aan een symfonieorkest, u wilt zeker weten dat uw financiAi??le bijdrage resultaat gericht en doelmatig wordt besteed.Ai??U overweegt misschien een familiestichting op te richten omAi??samen met uw familieleden te besturen en die te betrekken bij de besluitvorming van de bestedingen en het beheer van uw vermogen.

U bent gewend om uw investeringen zorgvuldig te overwegen en uw geldAi??doelmatig in te zetten.Ai??Dat vraagt om een resultaatgerichteAi??benadering van schenken en betrokkenheid bij het doel. OnzeAi??advisering betreftAi??het gehele spectrum van een eenmalige donatie tot bijvoorbeeld het instellen van een fonds op naam of tot participatie in een impact investing project.

Met onze ervaring in de goede doelen sector, weten wij met een zakelijke benaderingAi??de brug te slaan tussen u en het maatschappelijke doel. Als u dat wilt, zijn wij voor u daarbij uw vertrouwenspersoon.Ai??