Goede doelen en cultuur

Goede doelen moeten zich meer dan ooit rekenschap geven van een goede balans tussen idealisme en zakelijkheid. Een stabiele governance en een scherpe verhouding tussen donateurs inkomsten, overheadkosten en doelbestedingen is een must. Deze tijd vraagt om transparantie en verantwoording van resultaten, werkwijze en financiën.

De charitatieve sector staat dus voor een aantal belangrijke uitdagingen, maar voor wie zijn maatschappelijke resultaat meetbaar en tastbaar maakt voor de donateur bieden de ontwikkelingen juist grote kansen!

Het is van groot belang om een duurzame relatie op te bouwen met diegenen die aan het doel schenken, en daarbij is betrokkenheid bij de bestedingen, de activiteiten en vooral de resultaten die met de schenking worden bereikt essentieel.

Subsidiestromen nemen af. Er is steeds minder geld beschikbaar voor de culturele en creatieve sector. Ook de cultuur moet meer dan ooit haar maatschappelijke rendement tastbaar maken. Lastig, want beleving is niet echt meetbaar. Ook hier ligt dus een enorme uitdaging. Maar ook kansen.

Ook een culturele onderneming heeft de mogelijkheid te kunnen vertellen waar zij het verschil maakt, dus waar impact wordt gecreëerd. Het is de grote uitdaging voor de cultuur om nieuwe financieringsvormen te ontwerpen. Het wordt door het bedrijfsleven en maatschappelijk steeds meer gewaardeerd als een culturele organisatie zich als ondernemer opstelt. En de overheid als subsidie verlener kan er steeds beter mee omgaan als door de culturele organisatie ook geld wordt overgehouden door commerciële activiteiten.

Cultuur | Impact verbindt de particulier die maatschappelijk wil geven met goede doelen en cultuur.