De strategische donateur

Door een groeiend maatschappelijk bewustzijn zijn steeds meer vermogende particulieren bereid aan goede doelen te geven. Maar dan wel doelgericht. En bedrijven zijn steeds meer geneigd vanuit Corporate Social Responsibility te ondernemen.

Strategische filantropie

De donateur / filantroop zoekt doelbewust en calculerend waar resultaat meetbaar en tastbaar is en waar met haar of zijn geld echte maatschappelijke impact wordt gemaakt; en dat mag ook met een gezonde zakelijke blik. Het bedrijfsleven ziet steeds meer het grote belang van het tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door een gericht donatie-beleid.

Impact Investing

Impact investeringen zijn investeringen die in de eerste plaats positieve maatschappelijke effecten tot doel hebben. De investeerder wil met zijn investering vooral maatschappelijke impact genereren (impact first). Maar, financieel rendement is zeker niet uitgesloten en is mede een doel. Die formule maakt moderne hybride financieringsvormen mogelijk. Door particuliere major donors en fondsen wordt de blik ook steeds meer internationaal gericht, vaak naar ontwikkelingsgebieden waarbij ook wel samenwerking met andere fondsen in binnen- en buitenland wordt gezocht. Bijvoorbeeld duurzaamheid projecten of initiatieven voor het verbeteren van de gezondheidszorg in een derde wereld land.

Social enterprises

Naast het doneren aan charitatieve doelen heeft een nieuw begrip intrede gedaan: participeren in social enterprises, ondernemingen met een tweeledig winstoogmerk: maatschappelijk rendement (Social Return on Investment, SROI) en financieel rendement (ROI). Voor een social enterprise is essentieel is om het beoogde maatschappelijke effect in meetbare criteria te kunnen rapporteren.

Cultuur | Impact adviseert bij maatschappelijk investeren